Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności dotyczy wszystkich serwisów i stron internetowych, których właścicielem jest: FHU Max s.c. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Wszystkich użytkowników serwisów oraz kursów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://maxfhu.com.pl/polityka.htm

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nigdy nie sprzedajemy i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów, kursów i newsletterów.

Do korzystania z wszystkich serwisów niezbędna jest zgoda z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych kursów i czasopism.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów wymaga podania, w odpowiednim formularzu, pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na naszych serwisach przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary naszych serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Życzymy przyjemnego i owocnego korzystania ze wszystkich naszych stron internetowych!